PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – Giveaway za sve zaljubljene njuške

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1. – Priređivač

Priređivač  nagradnog natječaja “GIVEAWAY ZA SVE ZALJUBLJENE NJUŠKE!“ (u nastavku «natječaj») je Knack d.o.o. (sjedište: Petra i Tome Erdodyja 2, 10000 Zagreb, OIB: 88047611996) dalje u tekstu „priređivač“.

Nagradni natječaj provodi, i voditelj je obrade osobnih podataka, Knack d.o.o. (sjedište: Petra i Tome Erdodyja 2, 10000 Zagreb, OIB: 88047611996, info@festivalpasa.hr) dalje u tekstu „administrator“ nagradnog natječaja.

Svrha nagradnog natječaja promidžba je branda “Festival pasa svih rasa” i brand Voli voli (poduzeće Tvornica dobre hrane) .

Članak 2. – Sudionici nagradnog natječaja

Sudionici natječaja (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe sa adresom u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava priređivača, administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihovi rođaci.

Članak 3. – Trajanje nagradnog natječaja

Trajanje nagradnog natječaja:  

Nagradni natječaj počinje u srijedu 7. veljače 2024. u 12:00 h, a završava u srijedu 14. veljače 2024. u 12:00 h.

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, sudionici trebaju:

  • Zapratiti Instagram profile @festivalpasa i @volivoli_petfood
  • U komentaru ispod objave na Instagram profilu @festivalpasa napisati što najviše vole kod svoje njuške (pas)

U nagradnom natječaju osoba može sudjelovati više od jednom te time povećati svoju šansu za osvajanje nagrade.

Komisija od tri člana će odabrati tri najkreativnija komentara i nagraditi predviđenom nagradom.

Članak 5. – Nagrade

  • Nagrada
    • 3 paketa: Voli Voli Everyday Love hrana 3 kg – okus GOVEDINA s bučinim sjemenkama i majica

Vrijednost hrane je: 5 eura, a vrijednost majice je: 20 eura (PDV uključen u cijenu).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 25,00 eura pojedinačno i 75,00 eura sveukupno (PDV uključen u cijenu).

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Članak 6. – Objava dobitnika

Priređivač će dobitnika nagrade (navodeći samo ime profila) objaviti na Instagram profilu @festivalpasa najkasnije u roku od jednog dana (24 sata) od završetka nagradnog natječaja.

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnike će o nagradi obavijestiti administrator u Instagram inbox najkasnije u roku od 4 dana od završetka nagradnog natječaja, kako bi se ugovorili detalji slanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s priređivačem i administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Priređivač će osigurati nagradu te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Priređivač je dužan kontaktirati dobitnika u roku od 4 dana od trenutka proglašenja dobitnika i obavijestiti dobitnika nagrade kako podatke za slanje nagrade može datii  u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti. 

Ako dobitnik u roku ovoga članka ne pošalje podatke za slanje nagrade, gubi pravo na osvojenu nagradu. 

Kao dokaz o slanju nagrade priređivač i administrator će koristiti potvrdu o slanju pošiljke Hrvatske pošte ili odabrane kurirske službe.

Članak 8. – Objava nagradnog natječaja

Priređivač natječaja obvezan je objaviti ova pravila na www.festivalpasa.hr prije početka nagradnog natječaja u odjeljku Footer web stranice.

Članak 9. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Knack d.o.o. (sjedište: Petra i Tome Erdodyja 2, 10000 Zagreb, OIB: 88047611996, info@festivalpasa.hr).

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani. Osobni podaci dobitnika nagradnog natječaja bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka priređivača i administratora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da priređivač i administrator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem e-maila: info@festivalpasa.hr ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradnog natječaja. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, te administrator kao izabrani Izvršitelj obrade osobnih podataka od strane priređivača, mogu obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja (npr. Izvršitelju i tehničkom izvršitelju itd.). Proglašeni dobitnici nagradnog natječaja suglasni su da administrator može koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih naknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Članak 10. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradni natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač i izabrani administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima priređivača. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od priređivača na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Priređivač i administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepreuzimanje nagrada iz nagradnog natječaja.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 29. siječnja 2024.

Knack d.o.o.

Priređivač